Organizing Committee

General Co-ChairsXinping Guan
Shanghai Jiao Tong University, China
Jianwei Huang
The Chinese University of Hong Kong, China
Leandros Tassiulas
Yale University, USA

General Vice ChairBo Yang
Shanghai Jiao Tong University, China

TPC Co-ChairsTamer Basar
University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
Xinbing Wang
Shanghai Jiao Tong University, China
Yung Yi
Korea Advanced Institute of Science and Technology, Korea

TPC Vice Chair for SubmissionsLin Gao
Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China

Workshop Co-ChairsCailian Chen
Shanghai Jiao Tong University, China
Lingjie Duan
Singapore University of Technology and Design, Singapore
Georgios S. Paschos
Huawei Technologies, Paris, France

Web ChairLiqun Fu
Xiamen University, China

Registration ChairYiyin Wang
Shanghai Jiao Tong University, China

Local Arrangement Co-ChairsWenbin Dai
Shanghai Jiao Tong University, China
Xiaohua Tian
Shanghai Jiao Tong University, China
Shanying Zhu
Shanghai Jiao Tong University, China

Publication ChairCunqing Hua
Shanghai Jiao Tong University, China

Publicity Co-ChairsFen Hou
University of Macau, China
Kai Yang
Huawei, USA


Technical Sponsors